Music Creation                                       

         ליצור מוסיקה ממוחשבת                                                                     

עברית  |  English  |  חינוך מוזיקלי בישראל  |  
דף הבית >> למורים >> חקרשת למורים

שלום למורים למוזיקה.

"חֵקֶרֶשת" (WebQuest) הוא מונח המתאר פעילות חקר ברשת האינטרנט.

בעמודים הבאים יוצגו לפניכם פעילויות חקרשת המיועדות למורים וחוקרים מתחום החינוך המוזיקלי והעוסקות בחינוך היצירתי המוזיקלי ובשימושי טכנולוגיה בתחום.

מתוך תחום זה, יעמדו הנושאים הבאים במרכז הפעילות:

  1. רקע והיכרות עם התחום.
  2. התאמה לאוכלוסית לומדים.
  3. שילוב בתכניות לימודים.
  4. התשתית הטכנית.
  5. יתרונות וסכנות.

היכרות עם נושאים אלו תיערך על ידי כתיבת נייר עמדה, המציע להנהלת בית-הספר לשלב פעילות יצירתית מוסיקלית ממוחשבת.

חומרי הרקע לפעילות, או קישורים אליהם מוצגים בעיקר באמצעות אתר זה (music-creation).

עם זאת, מוזמן החוקר למצוא, להציג ולהתבסס על מקורות ידע נוספים.

לפעילות חקרשת נייר עמדה.

 

לייבסיטי - בניית אתרים