Music Creation                                       

         ליצור מוסיקה ממוחשבת                                                                     

עברית  |  English  |  חינוך מוזיקלי בישראל  |  
דף הבית >> למורים >> חקרשת למורים >> נייר עמדה

 

עמוד זה יוביל אותך בפעילות חקרשת המיועדת להיכרות ראשונית עם תחום היצירתיות המוסיקלית הממוחשבת בתחום החינוך.

פעילות "חֵקֶרֶשת": נייר עמדה

כמורה למוסיקה משימתך היא לכתוב נייר עמדה המיועד להנהלת בית-הספר, לועד הורים או לגוף מחליט אחר. מטרתו היא לשכנע בחשיבותה של הפעילות היצירתית המוסיקלית הממוחשבת בקרב תלמידים.

את כתיבת הנייר, בהיקף של 2-3 עמודים, אפשר לתכנן לפי סדר הנושאים הבא:

  1. חשיבות פיתוח ועידוד היצירתיות בחינוך בכלל ובחינוך המוסיקלי בפרט.
  2. חשיבותו המכרעת של המחשב בחינוך המוסיקלי היצירתי.
  3. כיצד מתבצעת פעילות זו ומה מקומה בתכניות הלימודים בארץ ובעולם.
  4. לאיזו אוכלוסיה מיועדת הפעילות, וכיצד משתלבת הפעילות היצירתית הממוחשבת בתכנית הלימודים הקיימת.
  5. תכנית הלימודים המוצעת. יעדים ולוחות זמנים.
  6. מקורות ודוגמאות.

אין חובה לכלול בנייר העמדה את כל הנושאים, אך רצוי להתייחס לרובם. כמובן שאפשר להוסיף נושאים אחרים.

הערכה

במהלך כתיבת הנייר, ובעיקר עם סיומו, כדאי להעריך אותו לפי הקריטריונים הבאים:

  • הבהרת הצורך והחשיבות שבפיתוח התחום. האם הנייר משדר התלהבות ואמונה בדרך המוצעת?
  • פירוט של מטרות והדרכים להגשמתן הפדגוגיות והטכניות. האם קיימות דוגמאות מוצלחות לפעילות דומה?
  • תיאור ופיתוח הנושא בשפה ברורה ובהירה.

 

מקורות

 

מהו חקרשת?

האתר של פרופ' מיקי רונן  מהמכון האקדמי טכנולוגי חולון

http://webquest.edu.haifa.ac.il/WebQuestISR.htm

 

האתר של חקרשת WebQuest "המקורי" מארה"ב

http://webquest.org/index.php

 

 

מהו נייר עמדה?

נייר עמדה הוא מעין מאמר קצר המציג עמדה של הכותב בתחום מסויים במטרה להביאו למודעות הקורא או לשכנעו. נייר עמדה אינו חייב להכתב כמסמך מדעי "אובייקטיבי- פורמלי", אך רצוי שיהיה בנוי באופן לוגי ויסתמך על מקורות מהימנים ומקובלים.

דוגמה לנייר עמדה/ אילון אבירם:

http://www.music-creation.net/image/users/25326/ftp/my_files/חינוך%20מוסיקלי%20בחטיבות%20הביניים%20אילון%20אבירם%202006.pdf

על החשיבות בפיתוח ועידוד היצירתיות בחינוך בכלל ובחינוך המוסיקלי בפרט.

על מטרות החינוך המוזיקלי (ובכללם יצירתיות). מתוך אתר משרד החינוך, מחוז צפון.

 http://www.education.gov.il/haifa2/pdf/%D7%9E%D7%95%D7%A1%D7%99%D7%A7%D7%94-%D7%9E%D7%98%D7%A8%D7%95%D7%AA%20%D7%95%D7%99%D7%A2%D7%93%D7%99%D7%9D.pdf

 

על הטקסונומיה של בלום. מתוך האתר של ד"ר דוד פסיג, מרצה בבית הספר לחינוך באוניברסיטת בר-אילן:

http://info.smkb.ac.il/home/home.exe/2111/18398

 

פרק בן שני עמודים המציג בתמציתיות את הרציונל ודרכי הפעולה של הכיתה ליצירתיות ממוחשבת/ אילון אבירם:

http://www.music-creation.net/image/users/25326/ftp/my_files/Articals/12958.pdf

 

על חשיבה קונסטרוקטיביסטית בחינוך היצירתי לפי משנתו של פיטר וובסטר, מגדולי החוקרים בתחום החינוך היצירתי המוסיקלי (2 עמ')- אילון אבירם:

http://www.music-creation.net/image/users/25326/ftp/my_files/Articals/16600.pdf

 

הדף הראשי לאתר זה, אשר בתחתיתו מופיעה רשימת נושאים למבוא התיאורטי.

http://www.music-creation.net/

 

 

על חשיבותו של המחשב בחינוך המוסיקלי היצירתי.

 

מבוא לתכנית למודים "קומפוזיציה ממוחשבת" לבגרות- אילון אבירם

 http://www.music-creation.net/image/users/25326/ftp/my_files/Articals/23839.pdf

 

 

כיצד נעשית פעילות זו ומה מקומה בתכניות הלימודים בארץ ובעולם.

אתרים של מורים המלמדים יצירתיות מוסיקלית ממוחשבת בבתי-ספר:

 המורה עמי לוז במרכז למחוננים "אורנים"

 

 תמונות של כיתות למוסיקה ממוחשבת ויצירות תלמידים להאזנה/ אילון אבירם

 

ג'יימס פרנקל

http://jamesfrankel.com/

 

קימברלי וואלס

http://www.auburn.edu/~wallski/

 

 

תכנית הלימודים המוצעת. יעדים ולוחות זמנים.

 רקע לבניית תכנית לימודים - אילון 2005.

 

 

 

 
לייבסיטי - בניית אתרים