Music Creation                                       

         ליצור מוסיקה ממוחשבת                                                                     

עברית  |  English  |  חינוך מוזיקלי בישראל  |  
דף הבית >> חומרי רקע >> יצירתיות מוסיקלית
 

בדף זה מופיעים פרקים מתוך עבודות של אילון אבירם העוסקים ביצירתיות מוסיקלית.

קבצים אלו מופיעים בפורמט pdf וניתנים לקריאה רק במחשב בו מותקנת תוכנת Acrobat Reader. זו תוכנה המותקנת כיום כמעט בכל מחשב, כך שאין צורך להתקין במיוחד. פשוט יש להקליק על שם המאמר...ולקרוא.

תוכנה נוספת לקריאת קבצים אלו היא Foxit Reader

עוד על תוכנות לקריאת קבצי pdf באתר נענע


 המאמרים

מבוא לתחום היצירתיות.pdf

 פרק של שני עמודים המציג בתמציתיות את הרציונל ודרכי הפעולה של הכיתה ליצירתיות ממוחשבת.


היצירתיות- רקע תיאורטי- אילון אבירם

פרק באורך 7 עמ' המציג את התפישות הבולטות של חוקרי היצירתיות.


סיכום תהליכי המחקר המובילים ליצירתיות מוזיקלית.pdf

טבלה המתארת את מקומו של התחום בעולם המחקר (2 עמ').


 מקומה של הקומפוזיציה במערכת החינוך - אילון אבירם.pdf

פרק המציג תפישות על מטרות החינוך והשלכותיהן על החינוך המוסיקלי בישראל (2 עמ').


על חשיבה קונסטרוקטיביסטית בחינוך היצירתי.pdf

לפי משנתו של פיטר וובסטר, מגדולי החוקרים בתחום כיום (2 עמ')


המוסיקה והעולם – מחשבות ורעיונות - אילון אבירם.pdf

עמוד המתאר רמות האזנה שונות של המאזין, וסוגי מוסיקה המסווגים על ציר המושגים "מוחשי - מופשט".

 

מהיכן באה המוסיקה אילון אבירם.pdf

פרק העוסק בקשר בין חשיבה מוסיקלית לבין תהליכי יצירה מוסיקלית (4 עמ').


איזון מגמות מנוגדות בכיתה למוסיקה ממוחשבת.pdf

טבלה המתארת גישות, מטרות וכיוונים בתהליכי הלמידה בכיתה (2 עמ').


יתרונות וחסרונות להוראת קומפוזיציה באמצעות מחשב.pdf

 

מוזיקה באמצעות מחשב למגמת מוסיקה.pdf

על שילוב במחשב במגמה למוסיקה בבית-הספר התיכון (2 עמ')

 

על תפקיד המורה בכיתה ליצירתיות מוסיקלית.pdf


 עצות למורה בכיתה ליצירתיות.pdf

תרגום מתוך מאמר של ורוניקה כהן (עמ' אחד)


 תהליכי יצירה מוסיקלית אצל בני נוער הפועלים בביתם.

 מסמך - תקציר עבודת המאסטר של אילון

תהליכי יצירה מוסיקלית אצל בני נוער הפועלים בביתם

מצגת PPT המציגה את המחקר לתואר שני של אילון

 

שאלות וכיווני מחקר.pdf

 


 סקירת מקורות בתחום היצירתיות המוסיקלית באמצעות מחשב.pdf

עשרות מקורות העוסקים בתחום ומתוארים כל אחד בתיאור תמציתי (12 עמ').


ביבליוגרפיה.pdf

רשימת מקורות העוסקים בתחום ואשר מופיעים במאמרים של אילון (3 עמ').

 

חינוך מוסיקלי בחטיבות הביניים בישראל

       נייר עמדה של אילון המציע דרכים לקידום וחידוש החינוך המוסיקלי בחטיבות הביניים (9 עמ').


יצירתיות מוסיקלית ממוחשבת - תכנית לימודים

מסמך המציע רקע לבניית תכנית לימודים בתחום. אילון 2005.

Eilon Aviram thesis proposal 230909.pdf

תכנית להצעת מחקר לדוקטורט של אילון, ספטמבר 2009

M.Ed thesis by Eilon
לייבסיטי - בניית אתרים