Music Creation                                       

         ליצור מוסיקה ממוחשבת                                                                     

עברית  |  English  |  חינוך מוזיקלי בישראל  |  
דף הבית >> מטרות
 
מטרות
 
מטרת על
יצירה עצמית של התלמיד היא הדרך להשגת טישטוש הגבולות וההפרדה שנוצרה בתרבות המוסיקלית המערבית בין מרכיבי ה"שילוש הקדוש": מלחין- מבצע- מאזין. מטרת הפעילות היא לאפשר לתלמיד למלא את שלושת התפקידים, וכך יהיה באפשרותו להתחבר לעולם המוסיקה בדרך היוצרת קשר בלתי אמצעי עם מרכיביו השונים.
 
מטרות נוספות
      1.        לעורר בתלמיד התלהבות ורצון ליצור מוסיקה ולהעניק לו סיפוק מתהליכי העבודה ותוצריה.
      2.        באמצעות עבודת היצירה יכיר הלומד חומרים ויסודות מוסיקליים, ויתקרב לסגנונות מוסיקה שעדיין אינם מוכרים לו.
      3.        לאפשר לתלמיד לפעול בעולם המוסיקה בדרך שונה מזו הקיימת בדרכי הלימוד המסורתיות, אך בהתאמה ושילוב עם דרכים אלו. לימודי מוסיקה באמצעות מחשב מהווים תוספת והשלמה ללימודי המוסיקה הקיימים ואינם מיועדים להחליפם או לשנותם.
 
מטרות ודרכים למימושן
מטרה
דרכים
מתן ביטוי ליצירה מוסיקלית אישית.
מציאת תוכנות מתאימות שיאפשרו ביטוי בלימוד, במציאת וביצירת תכנים מוסיקליים.
יצירת סיפוק וחיזוק הדימוי העצמי של הלומד.
הקפדה על דירוג ברמת הקושי של המשימות, דאגה להצלחת הלומד, ומתן חיזוקים.
מקום לביטוי טעמו ורצונו האישי של הלומד.
יצירת גמישות בדרכי העבודה בכיתה, ואפשרות לעבודה בחומרים שונים לכל תלמיד.
שמירה על רמת מוטיבציה גבוהה.
דגש על הנאה, סיפוק ואתגר.
 
 
לייבסיטי - בניית אתרים