Music Creation                                       

         ליצור מוסיקה ממוחשבת                                                                     

עברית  |  English  |  חינוך מוזיקלי בישראל  |  
דף הבית >> סיכום ביניים אישי
 
סיכום ביניים אישי
במהלך שנות הפעילות בתחום היצירה המוזיקלית הממוחשבת, הקימו מורים מערך מורכב ומקיף של מתודות ועזרים טכנולוגיים, המיועדים להפעיל את התלמידים בתחום זה, והם מתמודדים עם בעיות שונות: מוזיקליות, חברתיות, יצירתיות ואישיות. אפשר למצוא בספרות המחקרית העוסקת בכיתות היצירה המוזיקלית הממוחשבת, התלהבות המאפיינת תחום חדש ומבטיח, המנסה להצדיק את קיומו, ומדגיש את יתרונות על פני בעיותיו. המגוון הגדול של האפשרויות הטכנולוגיות, הפדגוגיות והאסתטיות-מוזיקליות שמציע התחום יכול לתת צידוק למגמה זו.
 
מזה מספר שנים אני עוסק בהוראת יצירתיות מוזיקלית באמצעות מחשב לילדים בגילאי בית הספר. אני משער שהגעתי לתחום זה מכיוון שהוא משלב שלוש מאהבותי הגדולות: מוזיקה, חינוך וטכנולוגיה. כיום אני יכול לומר שאני בוטח ביכולתו של התחום להביא ילדים לעיסוק במוזיקה באופן חוויתי, מעמיק ומהנה, בכיונים החסרים בדרכי לימוד מסורתיות.
קשה כיום למצוא בישראל קהילה מאורגנת של מורים ליצירה מוזיקלית ממוחשבת, ועל כל מורה ליצור בעצמו את התיאוריה והפרקטיקה המתאימים לכיתותיו.
עם זאת בעזרת מורים ועמיתים בארץ ובארה"ב, גיליתי פעילות מעשית ומחקרית הנעשית בתחום היצירה המוסיקלית הממוחשבת בחינוך לאורך שנים. בכיתות בהן אני מלמד ובכיתות של מורים עמיתים בהן אני מבקר מצאתי רוח של התלהבות, עשיה אומנותית, התמודדות עם שאלות מוסיקליות אסתטיות, ובעיקר שפע של יצירות פרי עמל התלמידים, אשר בטיבן ובכמותן מחזקות את הרגשתי שתחום זה ראוי לעידוד ופיתוח.
כיוצר, כמבצע וכמורה למוסיקה, וכמי שבוטח ביכולתה של הטכנולוגיה לשרת את הביטוי והחוויה המוסיקלית, מצאתי את עצמי נלהב ומסור לפיתוח התחום במוסדות בהם אני מלמד, ואני אף מנסה להפיצו במסגרות נוספות.
 
אילון אבירם
לייבסיטי - בניית אתרים