מבוא
ברוכים הבאים לאתר הלחנה ממוחשבת בחינוך המוקדש ליצירת מוזיקה באמצעות מחשב בשדה החינוך המוזיקלי בישראל ובעולם.
בעשורים האחרונים, הודות לשימוש במחשב, נעשית ההלחנה לנגישה וזמינה יותר לתלמידים צעירים. מספרן של תכניות להלחנה ממוחשבת בבתי הספר גדל במהירות וכיום אלפי מורים ברחבי העולם מלמדים תחום זה. שיעורי הלחנה ממוחשבת מתקיימים כסדנה שבה התלמיד מלחין באופן עצמאי בעמדת מחשב אישית, תוך שהוא מאזין ליצירתו וממשיך לפתח אותה לאורך זמן. בשיעורים אלה, תלמידים מרקע מוזיקלי שונה פועלים בכיתה כשווים, ומתאפשר לכל תלמיד ללמוד, להצליח ולהתפתח.
האתר מכיל חומרי הדרכה, דוגמאות ליצירות תלמידים, מאמרים, קישורים ועוד, ונועד לסייע למורים ותלמידים המעוניינים לפעול בתחום ההלחנה הממוחשבת.

רקע
מדוע חינוך מוזיקלי? - רוב המקצועות בבית הספר נלמדים באמצעות מילים, תמונות ומספרים. חינוך מוזיקלי מאפשר חשיבה וחוויה גם באמצעות צלילים, ובכך מגוון את דרכי הלמידה בבית הספר: בשירה, בנגינה, ביצירה ובהאזנה; בעידון, ריגוש והתרוממות של הנפש; באפשרות לבטא את מה שלא נאמר במילים; בהיכרות עם סגנונות מוזיקליים ותרבויות, בפיתוח חשיבה אסתטית.
נסיגה בנוכחות החינוך המוזיקלי - לצערנו, בעשורים האחרונים הולך וקטן מקומו של החינוך המוזיקלי בבתי הספר, וזאת מסיבות שונות. למשל, במערכת החינוך ובמיוחד בחטיבות העליונות, קיימת העדפה של מקצועות כגון מדעים, מורשת ושפות על פני מקצועות האומנות. סיבה נוספת היא פער הולך וגדל בין מאפייניהם של בני הנוער בימינו לבין החינוך המוזיקלי המסורתי (נגינה בכלים "קלאסיים", שירת מקהלה, לימוד תיאוריה, האזנה ליצירות וכד').
מדוע הלחנה במחשב? - השימוש במחשב מנגיש את ההלחנה כך שכמעט כל תלמיד יכול ליצור מוזיקה באופן משמעותי ומתמשך. תכניות לימוד להלחנה ממוחשבת תורמות: (1) לגיוון של דרכי הלמידה בכיתות המוזיקה. (2) להגדלת מעגל המשתתפים בפעילות מוזיקלית בבתי ספר, במיוחד בגילאי העשרה. (3) להרחבת אפשרויות התעסוקה וההתפתחות המקצועית של מורי המוזיקה, והצטרפותם של מורי מוזיקה "לא מסורתיים", המתמחים בתחומי היצירה, ההפקה והטכנולוגיה.

מאפיינים פדגוגיים של פעילות ההלחנה
  1. חשיבה – ההלחנה מרחיבה ומעשירה את דרכי החשיבה המוזיקלית.
  2. הוליסטיוּת – ההלחנה משלבת בין פעילויות ותחומים כגון: יצירה, האזנה, נגינה, תזמור, תיאוריה, מוזיקה בשילוב מדיות כגון טקסט או קליפ. ההלחנה מאפשרת לתלמיד למלא את שלושת התפקידים מלחין- מבצע- מאזין, תוך יצירת קשר בלתי אמצעי עם מרכיבים שונים בעולם המוזיקה.
  3. למידה – הלחנה מאפשרת לימוד ותרגול מעשי של נושאי מוזיקה שונים.
  4. משמעוּת ואותנטיוּת – הלחנה מאפשרת לתלמיד ביטוי אותנטי הנובע מעולמו האישי ומחזקת קשר ומעורבות בינו לבין היצירה המוזיקלית (שהרי היא "שלו").
  5. איזון – עולם החינוך המוזיקלי מתמקד ב"מוזיקה" באמצעות עיון, ביצוע, האזנה, שינון ומיומנויות, עם דגש על העבר והמסורת. לעומת זאת, הלחנה מציבה את "התלמיד" במרכז ומדגישה את פיתוחו באמצעות יצירתיות, עשייה, אמירה אישית, רלוונטיות, עדכניות, והתאמה לבני הנוער.
  6. שווה לכל נפש – הלחנה ממוחשבת מאפשרת למידה עצמאית ואינה דורשת הכשרה מוקדמת, ובכך מציבה כשווים תלמידים ללא הכשרה מוזיקלית לצד תלמידי מוזיקה.
  7. טכנולוגיה – כמעט בכל בית ספר נמצאות כיום כיתות מחשבים שהן האמצעי העיקרי להפעלת תכנית להלחנה ממוחשבת.