על התחום מבוא
ברוכים הבאים לאתר Music-Creation.net המוקדש ליצירת מוזיקה באמצעות מחשב בשדה החינוך המוזיקלי בישראל ובעולם.
בעשורים האחרונים, הודות לשימוש במחשב, נעשית ההלחנה לנגישה וזמינה יותר לתלמידים צעירים. מספרן של תכניות להלחנה ממוחשבת בבתי הספר גדל במהירות וכיום אלפי מורים ברחבי העולם מלמדים תחום זה. שיעורי הלחנה ממוחשבת מתקיימים כסדנה שבה התלמיד מלחין באופן עצמאי בעמדת מחשב אישית, תוך שהוא מאזין ליצירתו וממשיך לפתח אותה לאורך זמן. בשיעורים אלה, תלמידים מרקע מוזיקלי שונה פועלים בכיתה כשווים, ומתאפשר לכל תלמיד ללמוד, להצליח ולהתפתח.
האתר נועד לסייע למורים ותלמידים המעוניינים לפעול בתחום ההלחנה הממוחשבת ומכיל חומרי הדרכה, דוגמאות ליצירות תלמידים, מאמרים, קישורים ועוד.

רקע
מדוע חינוך מוזיקלי? - רוב המקצועות בבית הספר נלמדים באמצעות מילים, תמונות ומספרים. החינוך המוזיקלי מאפשר חשיבה וחוויה גם באמצעות צלילים, ותורם לתלמיד בגיוון של דרכי הלמידה בבית הספר; בהנאה בשירה, בנגינה ובהאזנה; בעידון, ריגוש והתרוממות של הנפש; באפשרות לבטא את מה שלא יכול להיאמר במילים; בהיכרות עם סגנונות מוזיקליים ותרבויות שונות, בפיתוח חשיבה אסתטית ועוד.
נסיגה בנוכחות החינוך המוזיקלי - לצערנו, בעשורים האחרונים הולך וקטן מקומו של החינוך המוזיקלי בבתי הספר, וזאת מסיבות שונות. למשל, במערכת החינוך, במיוחד בחטיבות העליונות, קיימת העדפה של מקצועות כגון מדעים, מורשת ושפות על פני מקצועות האומנות. סיבה נוספת היא פער הולך וגדל בין מאפייניהם של בני הנוער בימינו לבין החינוך המוזיקלי המסורתי (נגינה בכלים "קלאסיים", שירת מקהלה, לימוד תיאוריה, האזנה ליצירות וכד').
מדוע הלחנה במחשב? - השימוש במחשב מנגיש את ההלחנה כך שכמעט כל תלמיד בבית הספר יכול ליצור מוזיקה באופן משמעותי ומתמשך. תכניות לימוד להלחנה ממוחשבת תורמות: (1) לגיוון של דרכי הלמידה בכיתות המוזיקה. (2) להגדלת מעגל המשתתפים בפעילות מוזיקלית בבתי ספר, במיוחד בגילאי העשרה. (3) להרחבת אפשרויות התעסוקה וההתפתחות המקצועית של מורי המוזיקה, והצטרפותם של מורי מוזיקה "לא מסורתיים", המתמחים בתחומי היצירה, ההפקה והטכנולוגיה.

מאפיינים פדגוגיים של פעילות ההלחנה
 1. חשיבה – ההלחנה מרחיבה ומעשירה את דרכי החשיבה המוזיקלית.
 2. למידה – ההלחנה מאפשרת לימוד ותרגול מעשי של נושאי מוזיקה שונים (תיאוריה, צורה, סגנון, נגינה, סאונד וכד').
 3. הוליסטיוּת – ההלחנה משלבת באופן הוליסטי בין פעילויות ותחומים כגון: יצירה, האזנה, נגינה, תזמור, תיאוריה, סגנון, מדיות נוספות (כגון טקסט או קליפ).
 4. למידה משמעוּתית ואותנטיוּת – ההלחנה מאפשרת לתלמיד ביטוי אישי, אותנטי, הנובע מעולמו האישי. כך גם מתחזק קשר ומעורבות בינו לבין היצירה המוזיקלית, שהרי היא "שלו" ושל עמיתיו.
 5. איזון – בעולם החינוך המוזיקלי קיים דגש על למידת "מוזיקה" בפעולות של: עיון, ביצוע, האזנה, שינון, מיומנויות, עם דגש על העבר והמסורת. לעומת זאת, פעילות הלחנה שמה את "התלמיד" במרכז ומדגישה מגמות כגון: עשייה, יצירתיות, אמירה אישית, חשיבה מסתעפת (כשיש הרבה תשובות נכונות), רלוונטיות, עדכניות, והתאמה לבני הנוער.
 6. שווה לכל נפש – התכניות להלחנה ממוחשבת (ברובן) אינן דורשות הכשרה מוזיקלית מוקדמת - "כל תלמיד יכול". הן מעמידות כשווים תלמידי מוזיקה לצד תלמידים ללא הכשרה מוזיקלית.
 7. טכנולוגיה – כמעט בכל בית ספר נמצאות כיום כיתות מחשבים - האמצעי העיקרי להפעלת תכנית להלחנה ממוחשבת. 
 מטרות ההלחנה
 • לעורר בתלמיד חשיבה מוזיקלית בעלת משמעות, התלהבות ורצון ליצור מוזיקה ולהעניק לו סיפוק מתהליכי העבודה ותוצריה.
 • באמצעות עבודת היצירה יכיר ויתרגל הלומד חומרים ויסודות מוזיקליים, ויתקרב לסגנונות מוזיקה שונים.
 • לאפשר לתלמיד לפעול בעולם המוזיקה בדרך שונה מזו הקיימת בדרכי הלימוד המסורתיות, אך בהתאמה ושילוב עם דרכים אלו. הלחנה ממוחשבת מהווה תוספת והשלמה ללימודי המוזיקה הקיימים.
 • יצירה עצמית של התלמיד היא הדרך להשגת טישטוש הגבולות וההפרדה שנוצרה בתרבות המוזיקלית המערבית בין מרכיבי ה"שילוש הקדוש": מלחין- מבצע- מאזין. מטרת הפעילות היא לאפשר לתלמיד למלא את שלושת התפקידים, ובכך להתחבר לעולם המוזיקה בדרך היוצרת קשר בלתי אמצעי עם מרכיביו השונים.