מה קורה בשטח


יצירות תלמידים

בעמוד זה ניתן להאזין ליצירות של תלמידים. בדרך כלל יצירות התלמידים נמשכות כדקה עד שתי דקות.

קרא עוד

תכניות להלחנה ממוחשבת בבתי הספר בעולם

מאמר קצר הסוקר את מצב התחום

קרא עוד

מצב החינוך המוזיקלי בארה"ב בהשוואה לישראל

מאמר קצר המשווה בין מסגרות לחינוך מוזיקלי בחטיבות עליונות בארה"ב ובישראל, עם דגש על פעילות יצירתית.

קרא עוד