חומרי רקע


מיון תוכנות

מיון תוכנות המשמשות ליצירה מוזיקלית

 קישורים

קישורים לאתרים בנושא חינוך מוזיקלי ויצירתיות מוזיקלית ממוחשבת

מאמרים

מאמרים בנושא חינוך מוזיקלי, יצירתיות מוזיקלית, טכנולוגיה בחינוך המוזיקלי ועוד

הורדות

חומרים ללמידה וליצירה.